22 August 2009

Sinopsis : 150 kisah teladan Abu Bakar Ash-Shiddiq


Kehidupan Abu Bakar ra. Merupakan lembaran-lembaran indah berisi rekaman sejarah Islam yang mampu mengungguli semua model sejarah umat manusia. Kemuliaan dan keikhlasan Abu Bakar, juga kegigihannya dalam berjihad dan berdakwah untuk menegakkan prinsip kebenaran dalam sejarah umat.

Buku ini adalah tetesan pertama dari serial Khulafaur-Rasyidin. Semoga buku ini memberikan kemudahan kepada para pembaca dan menjadi sumber manfaat bagi umat manusia untuk meraih kejayaan Islam kembali.

No comments:

Post a Comment